Yvonne 

het adres voor mooie, stevige en natuurlijke nagelsHUISREGELS:

  • Het afzeggen van een afspraak kan geheel kosteloos door minimaal 24 uur voor aanvang van de    afspraak een WhatsApp berichtje te sturen of telefonisch contact op te nemen.
  • Bij het niet tijdig afmelden d.w.z. korter dan 24 uur van te voren of geheel niet op uw afspraak te  verschijnen, zijn wij genoodzaakt om de geplande tijd aan u door te berekenen.
  • Het is niet toegestaan te roken in de nagelsalon
  • Het is niet toegestaan om te eten tijdens uw nagelbehandeling.
  • Gellak wordt niet geplaatst bij klanten jonger dan 16 jaar.
  • Polygel (nagelversteviging) wordt niet geplaatst bij klanten jonger dan 18 jaar.
  • Ivm de ruimte is het niet mogelijk om met meerdere personen te komen, ook kinderen kunnen niet aanwezig zijn tijdens de nagelbehandelingPRIVACYVERKLARING

 1. Identiteit:
Nagelstudio Nails & More Yvonne, gevestigd te Oosterhout, vertegenwoordigd door Yvonne Koning is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsverwerking zoals benoemd in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nagelstudio Nails & More Yvonne
Wiekslag 70
4901 ZV  Oosterhout
Tel: 06-47804112
E-Mail: info@nailsandmoreoosterhout.nl
KvK: 55188346

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:
Nagelstudio Nails & More Yvonne verwerkt alleen de volgende persoonsgegevens welke u zelf aan ons verstrekt bij het maken van een afspraak, tijdens een behandeling of bij een verzoek voor informatie:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-Mail adres
– Foto’s van uw handen (alleen met expliciete mondelinge toestemming uwerzijds)
Wij verwerken nadrukkelijk geen persoonsgegevens die onder de wet AVG/GDPR vallen in de categorie bijzondere persoonsgegevens of medische gegevens. Tevens behandelen wij geen personen jonger dan 18 jaar en leggen wij hier dus ook geen persoonsgegevens van vast.

3. Met welk doel en welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens
Nagelstudio Nails & More Yvonne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Wettelijke eisen aan verwerking van administratie
– Plannen van afspraken/agenda
– Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– Afhandeling van betalingen
– U te informeren bij wijzigingen in onze dienstverlening
– Foto’s kunnen na expliciete toestemming door ons gebruikt worden voor promotie doeleinden op   onze website en social media pagina’s.

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens:
Nagelstudio Nails & More Yvonne bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van bovenstaande doelen. Gegevens die niet vallen onder wettelijke bewaartermijnen zullen wij maximaal 12 maanden na uw laatste bezoek aan onze nagelstudio verwijderen. Om dit te bewerkstelligen zullen wij twee keer per jaar onze administratie en mail doornemen en opschonen.
Uitzondering hierop vormen de foto’s welke wij gebruiken op onze website en social media pagina’s. Voor plaatsing worden deze volledig geanonimiseerd. Indien u uw toestemming voor plaatsing intrekt dient u hiervoor een verzoek bij Nagelstudio Nails & More Yvonne in te dienen.

5. Delen van gegevens met derden:
Nagelstudio Nails & More Yvonne deelt uw gegevens niet met derden tenzij dit vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Voor diensten waar derden gegevens voor ons verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarbij derden geen gebruik mogen maken van uw gegevens anders dan voor de dienstverlening aan Nagelstudio Nails & More Yvonne en waarbij een afdoende gegevensbeveiliging gegarandeerd wordt.

6. Internet (website/cookies):
Nagelstudio Nails & More Yvonne maakt op haar website alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die onze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de werking en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website op alle apparatuur goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeur instellingen. Tevens kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor de analytische functionaliteiten binnen onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hiertoe hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Deze is zo ingesteld dat de gegevensverzameling geanonimiseerd wordt en dat deze informatie ook niet door Google zelf voor enig ander doel gebruikt mag worden.

7. Externe gegevens opslag en beheer:
Nagelstudio Nails & More Yvonne maakt gebruik van diensten van derden voor de website en E-Mail, deze worden echter door ons zelf beheerd waarbij de derde partijen (contractueel) geen toegang tot de data en daarmee eventueel opgeslagen persoonsgegevens (gastenboek/E-Mail) hebben.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft te alle tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Ook hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, dat wil zeggen dat wij uw gegevens voor u verzamelen en elektronisch aan u of een derde van uw keuze aanleveren.
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@nailsandmoreoosterhout.nl
Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Ter controle dat het verzoek wel van u afkomstig is verzoeken wij u wel om zich te legitimeren door een bezoek aan onze nagelstudio of door een kopie van een identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Als u een kopie meestuurt, maakt u dan wel de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (MRZ), paspoort nummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar vanwege privacy.
Mocht u meer informatie betreffende privacy en wetgeving willen weten of een klacht hebben die u bij de toezichthouder wil indienen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Beveiliging:
Nagelstudio Nails & More Yvonne neemt uw privacy zeer serieus en zal passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht u desondanks zorgen of vragen hebben met betrekking tot de persoonsgegevens die Nagelstudio Nails & More Yvonne van u verwerkt dan kunt u contact opnemen met ons.

10. Versie informatie:
Huidige versie is 2.0, gepubliceerd op 1-3-2022
E-mailen
Bellen
Map
Info